środa, 1 października 2014

Byle na dworze!

"Co lubią dzieci"
Co lubią dzieci?
  s
łońce - gdy świeci,
  deszcz - kiedy pada,
  wiatr - kiedy gada,
  mróz - kiedy szczypie,
  
śnieg - kiedy sypie...

 Ka
żdą pogodę
 z upa
łem, chłodem,
 o ka
żdej porze...
 Byle na dworze!
                                                                      Melzacki Włodzimierz